personel-takipPersonel Takip Sistemleri
PDKS Sistemi, Parmak İzi Okuyucu, Kartlı Geçiş Sistemi,Turnike, Yüz Tanıma gibi bileşenleri yaygın servis ağı tam garanti ile hizmetinize sunuyoruz.

PDKS Personel Takip Sistemi; Yazılım ve Donanım olarak iki kısma ayrılır.

PDKS Donanım kısmında;Parmak izi veya kart okuyucular, yuz okuma, damar okuma  gibi donanımsal cihazlar personel ile alakalı veri girişinin alındığı donanımsal cihazlardır, bunlar network üzerinden haberleşmektedirler.

Personel Takip Yazılımı; bölümünü ise ;işletmelerin kendilerine has iş ve çalışma yapılarının ışığında işletmelerin kendi ihtiyaçlarına göre hazırlanan ve muhasebe programları ile uyumlu ve PDKS sistemi ile direk bağlantı kurulan bilgisayar programları oluşturur. aylık , haftalık, günlük gibi kontrolu sağlayan personel takip yazılımları mevcuttur. bu yazılımlar her işletmenin çalışma mekanizmasına göre oluşturulur,

PDKS’yi bir işletme çalışanlarının, giriş-çıkış zamanının kayıt altına alınmasını ve bu kayıtlardan, Personel Maaş Hesabı da dahil olmak üzere o işletmenin ihtiyaç duyduğu personel ile ilgili çeşitli raporların alınmasını sağlayan bir sistem şeklinde tanımlayabiliriz.

PDKS –Personel Devam Kontro veya Personel takip ya da Personel kontrol denilen sistemlerde ;personeli sisteme tanıtmada çeşitli yöntemler ve cihazlar vardır.Bunlar bilgisayarda bulunan PDKS yazılımıyla entegre çalışır ve cihazdan gelen veriler Personel Puantaj yazılımı üzerine kaydedilir. Bu sayede personeliniz ne kadar mesai yaptığı, ne zaman işe gelip gittiğini anlık veya periyodik raporlar halinde alabilirsiniz.

PDKS (Personel Takip) Programı
Aylık ve yıllık çalışma planları yapma imkanları sunar.
Farklı çalışma ve ücretlendirme sistemine sahip ayrı çalışma grupları oluşturulabilir.İdari Grup,Mesaili Grup,Vardiyalı Grup
Giriş-çıkış raporları,geç gelenler,erken çıkanlar,izinliler,mesai yapanlar,devamsızlar gibi çeşitli takip ve raporlamalar alınabilir.
Personelin her türlü izin durumu PDKS programı üzerinden tanımlanabilir.Ücretsiz,ücretli,yıllık izinler tanımlanıp,istenilen tarihler arasında raporlamaya dönüştürülebilir.
Avans,ek-kazanç kesinti,yol harcırahı,prim,ilaç yardımı veya çeşitli yardımlar tanımlanabilir.Ay sonunda otomatik olarak avansları maaştan düşüp,prim ve yol harcırahı gibi diğer ek-kazançlarını maaşına ekleme yaparak personelin total alacağı hesaplanır.
Silmediğiniz sürece işten ayrılan personel dahil tüm geçmiş bilgiler ulaşma imkanı vardır.
Personelin kart basmayı unuttuğu durumlarda giriş çıkışlarda manuel düzeltme yapılabilir.
Mesai tanımlamaları yapılır ve isteğe göre %50, %100 veya farklı değerlerde mesai ücretlendirmeleri ayarlanabilir.
Sistem off-line çalışabilir.Cihaz kendi üzerinde bilgileri 2-3 ay tutar isteğe bağlı olarak cihaza bağlanılıp bilgiler alınabilir.
PDKS Personel Devam Kontrol Rapor dizaynları isteğe bağlı olarak ayarlanır.İster kişi bazlı personel maaş bordrosu,isterse tüm personelin puantaj bilgilerinin yer aldığı genel bazlı bordro alınabilir.
Personel devam kontrol Programında da güvenlik ön planda tutulmuş olup iki ayrı yedekleme sistemi vardır.
Cihazlara internet bağlantısının olduğu Türkiye’nin her noktasından bağlanılıp,tek merkezden tüm personellerin takibi yapılabilir.
Parmak izi; kopyalanamaz olduğundan kartlı geçiş sistemleri nde (Kartlı okuyucular) karşılaşılan sorunlar yaşanmaz çünkü personelin mutlaka Parmak İzi Okuyucu ile kendini tanıtması gerekir.Parmak izi sisteminin PDKS sistemleri nde kullanılmasıyla güvenlik çok artmıştır.